Духовните дарове на България, том II

Не фактите правят историята – Духът я твори!
– Ваклуш Толев

Вторият том на „Духовните дарове на България“ – „Историзмът в българските земи“, е по-скоро духовен, отколкото исторически труд, макар че е посветен на историческите събития в нашите земи – Историческата роля на Българската православна църква, Будителството, Трети март, Съединението, Независимостта, Денят на българската просвета и култура, Ден и дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи, Мъдростта – Нова култура. Този том е една доктрина на Учението на Мъдростта за проявите на българския национален дух в еволюционните тласъци на народа ни.

„Нацията ни – казва Ваклуш Толев – трябва да се осъществи, защото е белязана в същината си да направи принос – не само континентален…“

„Духовните дарове на България“ е хроника на духовния лик на България. Затова общият надслов на двата тома е: „Историята не е наниз от факти – тя е провиденция на Духа!“

Изданието е финансирано от Министерството на културата.

Анотация

„Духовните дарове на България“ е хроника на духовния лик на страната ни. В „Том 1: Религиите в българските земи“ показваме какво е гостувало на тази благословена земя; с каква трапеза са удовлетворявали духовните си потреби поселниците тук. А „Том 2: Историзмът в българските земи“ е един нов очерк върху феномените, които българският народ е осъществил в своето вътрешно моление и изявена даденост.

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

Аурната същност, т.е. духовността на един народ, е в битка срещу социалността, която създава стрес в земната даденост на човека. Този социален стрес е илюзорност, но той узаконява неистини в пътя на социалното развитие.

Човечеството е разделено, макар че дори когато е изповядвало дуализъм – богове на доброто и злото, този дуализъм се прелива в монотеизъм с тезата, че времето на бога на злото е ограничено. Така че ще се лишим от този бог – както Учението „Път на Мъдростта“ казва: „Няма зло, има нееволюирало добро!“.

Съдържание

  • Въведение
  • Историческата роля на Българската православна църква
  • Будителството – Национална свяст
  • Трети март – Осъзната съдбовност
  • Съединението – Идея за целокупна България
  • Независимостта – Право на трон и на лична съдба
  • Денят на българската просвета и култура – Празник на духовното дарование
  • Ден и Дом-светилищена 13 поименни безсмъртни българи
  • Мъдростта – Нова култура