Езотерични школи и мистични учения, част 1

„Езотерични школи и мистични учения” е предизвикателство
за освобождаване от сергиен окултизъм!

– Ваклуш Толев

Част 1 от втория том на трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“ е посветена на езотеричните школи и мистичните учения от предхристиянската епоха – кришнизъм, херметизъм, орфизъм, питагоризъм и кабала.
Ваклуш Толев представя и Великите посветени, преносители на това окултно знание: Кришна, Хермес, Орфей, Питагор…

„Езотерични школи и мистични учения“ третира нравствени проблеми, но не е етика; осветява исторически тенденции, но не е история; дава философски знания, но не е философия; извежда живеца на мистични учения, но не е окултизъм; съдържа лирични напеви, но не е поезия…

Книгата съдържа всичко това, но открехва вратите и на едно ново Учение – на Духовната вълна на Мъдростта. Затова в нея се срещат неказвани досега метафизични идеи и концепции; неблясвали в небето на духовната култура светкавици – афоризми, сентенции, мисли.

Анотация

Трудът е част от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносители на това знание, са епизод от приземната Мирова духовност. Имена като Хермес, Кришна, Орфей, Питагор… са представени като възможна усвоимост на личност и доктрина.

Трудът третира нравствени проблеми, но не е етика; осветява исторически тенденции, но не е история; дава философски знания, но не е философия; извежда живеца на мистични учения, но не е окултизъм; съдържа лирични напеви, но не е поезия. Той сгръща всичко това, но отваря дверите и на един нов храм – храма на Духовната вълна на Мъдростта. Затова в него се срещат неказвани досега метафизични идеи и концепции; неблясвали в небето на духовната култура светкавици…

Той е не само обзор, но живяни страници от историческото битие на човечеството; не само култура, но тържество на знанието пред всекидневието на невежеството!

Съдържание

 • Предговор
 • Увод
 • Окултизъм и мистицизъм – Религиозен и философски образ
 • Окултизъм и мистицизъм – Рационална преценка и културен принос
 • Кришна
 • Кришнизъм
 • Хермес
 • Херметизъм
 • Орфей
 • Орфизъм
 • Питагор
 • Питагоризъм
 • Кабала – Раждане
 • Кабала – Битие