Eзотерични школи и мистични учения, част 2

Има една реалност, по-реална от реалността, и това е реалността на Духа!
– Ваклуш Толев

Част 2. от втория том на труда „История и теория на мировите религиозни учения“ е посветена на езотеричните школи и мистичните учения от епохата след християнството – неоплатонизъм, исихазъм, розенкройцерство, теософия, антропософия и дъновизъм.

Авторът, не без известна доза съжаление, констатира отсъствието на магиката на евристичността в следхристиянските духовни учения: „Светогледът на европейската култура е обусловен от минали митологии и християнството като монашеско поведение… Никой след Христа не смени олтара на молението!“

Анотация

“Eзотерични школи и мистични учения“ част 2 представя следхристиянския окултизъм, преценен и погледнат от Доктрината на Мъдростта. В плотинизма и исихазма, розенкройцерството и теософията, антропософията и дъновизма, като следхристиянски окултни школи, я няма магиката на евристиката – налице е констатацията на дадено и изведено. Липсва адитумът – залата на обучението, и ковчегът на посвещението; силата на кадуцея, т.е. жезълът на Тот. Защото светогледът на европейската култура е обусловен от минали митологии и християнството като монашеско поведение. Тогава когато Плотин даде градацията добродетелен гражданин, син Божий, бог, дори Баща на боговете, Христос вече беше рекъл Аз и Отец сме едно…

Два фактора правят историята – Сътворението и Знанието; и две сили обуславят битието – Любов и Смърт. 

Ако исихазмът иска приложение на „теория и праксис”, то Тавор не свидетелства ли за Преображение? А за да се скрие зад човешката мъдрост, теософията беше метаморфозирана от антропософията – страх, че човекът е бог в развитие!?

Най-голяма травма на следхристиянския окултизъм нанесе и остави психологията на Инквизицията. А колко далече остана съвременният свят от Божията човечност, която се търси в Човешката божественост, Читателят ще открие сам.

В Учението Път на Мъдростта няма свръхчудо, има знание!

Съдържание

 • Плотин
 • Неоплатонизъм
 • Исихасти
 • Исихазъм
 • Розенкройцер
 • Розенкройцерство
 • Теософи
 • Теософия
 • Рудолф Щайнер
 • Антропософия
 • Дъновизъм