История на религиите

„Това не е само история, а мащабна теория на религиите“
– Проф. Захари Стайков, социолог

Ваклуш Толев е познат като богослов и мислител с оригинален подход и теоретичен принос към религиознанието. При него то не е подчинено на религиозна или научна принадлежност, а е плод на вътрешно прозрение, живяна истина и духовно знание.

Неговите лекции по история и теория на мировите религиозни учения са издадени в два тома. Първият том – „История на религиите“, съдържа обширен преглед на големите световни религии (индуизъм, юдаизъм, зороастризъм, будизъм, християнство и мохамеданство) в тяхната приложна и метафизична страна. Отделна глава от книгата е посветена и на атеизма. Освен задълбочен сравнителен анализ, авторът предлага и йерархична съпоставка на религиите на базата на изведената от него Доктрина за йерархията на Духовните вълни.

Първото издание на „История на религиите“ (1992 г.) е одобрено от Министерство на образованието за учебно-помощна литература по философския цикъл предмети.

Анотация

Религията като вяра и учение за живота носи идеята за Цялостта. Тя е единство в йерархията на възможностите човешки. Единство е, защото търси, посочва и осъществява съвършенството, Пътя на обожествяването.

Тя, религията, е дължима дан от Бог на подобието си. А Синовността като служение в изпълнението си ражда почитта. Душевността се жертва, защото Духът е безсмъртен. Промяната не е атрибут на Божия живот, но Бог у човека започва от тотема. Ние не можем да се отречем от този бог, но с висша воля и лично усилие сме освободени. Така всяка религия като потреба на времето слага своя „дялан камък“ във Всемирния храм за хилядолетия – докато дрехите на цивилизацията много по – често се смъкват от снагата на човечеството.

Всеки има своето щастие като приложи свещеното си учение в живота и признае на другия правото на ближен. Пред човека, пред нас, винаги ще стои неразтълмена тайната:
– за Абсолютното и ограниченото;
– за Нетленното и тленното;
– за Съзерцаемото и реалното;
– за Духовния ритъм и културния феномен;
– за Мировото съзнание и личния светоглед;
– за … !

Водим от казаното, авторът си позволи дързостта да постави кратките си лекции по „История на религиите“ пред взора на студенти и читатели като изява на Великата тревога, която е смущавала, преобразявала и изграждала духовното битие на човешкия род; великата тревога, която наричам религия!

Съдържание

 • Увод. Единство на религиите
 • Духовните вълни – Доктрини и единство
 • Религията като духовна потреба, нравствена градация и социална сила
 • Раждане и развитие на религиите
 • Тотемизъм, Паганизъм, Дуализъм, Сътворение
 • Пантеизъм, Монизъм, Монотеизъм
 • Единство и различие в световните религии
 • Индуизъм
 • Юдаизъм I: Изворни начала и структурни особености. Моисей
 • Юдаизъм II: Сакралната страна. Книга Битие
 • Юдаизъм III: Ритуали, обреди, празници
 • Зорастър. Зороастризъм
 • Буда
 • Будизъм
 • Християнство I: Иисус Христос – Син Човечески и Син Божий
 • Християнство II: Деяния апостолски. Нов завет
 • Християнство III: Метафизика, догматика, Вселенски събори
 • Християнство IV: Тайнства и основни разклонения
 • Мохамед. Мохамеданство
 • Атеизъм