Седемте Лъча на еволюцията

Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове!
– Ваклуш Толев

Анотация

Според мистичното познание развитието на нашата планета се осъществява посредством Седем Лъча, които са прилив на Космична енергия. В даден живот всеки човек работи и се развива в поне един от Лъчите на еволюцията.

Назад във времето езотеричните школи са разглеждали тези Лъчи, давайки им различни наименования в съответствие на тогавашния етап от развитие на човечеството. В настоящия стадий на еволюцията влиза нова енергия – на Духовната вълна на Мъдростта, която сменя вибрациите, а оттам и въздействията на Седемте Лъча.

Ваклуш Толев в своята Доктрина Път на Мъдростта изразява новите тенденции, осветлява същността на Лъчите и им дава и нови наименования:

Лъча на Волята нарича Лъч на Жизнелюбието;

Лъча на Религията – Лъч на Молението;

Лъча на Философията – Лъч на Проницанието;

Лъча на Изкуството – Лъч на Предсказанието;

Лъча на Науката – Лъч на Доктрината;

Лъча на Предаността – Лъч на Целостта;

Лъча на Дейността – Лъч на Делотворството.

Ролята на Седемте Лъча в планетната еволюция не е вече за очовечаване, а за обожествяване!

Съдържание

 • Предисловие
 • Въведение
 • ПЪРВИ ЛЪЧ
  Лъч на Жизнелюбието (на Волята)
 • ВТОРИ ЛЪЧ
  Лъч на Молението (на Религията)
 • ТРЕТИ ЛЪЧ
  Лъч на Проницанието (на Философията)
 • ЧЕТВЪРТИ ЛЪЧ
  Лъч на Предсказанието (на Изкуството)
 • ПЕТИ ЛЪЧ
  Лъч на Доктрината (на Науката)
 • ШЕСТИ ЛЪЧ
  Лъч на Целостта (на Предаността)
 • СЕДМИ ЛЪЧ
  Лъч на Делотворството (на Дейността)

Седемте Лъча на еволюцията
Изд. 2023
Формат 70/100/16
ISBN 954-90662-3-1