Седемте Лъча на еволюцията

Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове!
– Ваклуш Толев

„Седемте Лъча на еволюцията“ е метафизичен труд, част от голямата теургия, от голямата тайна наука. Чрез Лъчите Бог като Логос ни развива като духовност и социалност, като култура и цивилизация.

Лъчите са познати в езотеричните учения, но Ваклуш Толев им дава нови наименования, които ги характеризират от гледна точка на Учението на Мъдростта: Лъч на Жизнелюбието (на Волята), Лъч на Молението (на Религията), Лъч на Проницанието (на Философията), Лъч на Предсказанието (на Изкуството), Лъч на Доктрината (на Науката), Лъч на Целостта (на Предаността), Лъч на Делотворството (на Дейността).

Ролята на всички Лъчи заедно е да обожествяват човека!

Третото издание на книгата (2015 г.) е финансирано от Министерство на културата.

Анотация

Книгата, която Ви представяме, е спектрометрия на Седемте космични лъча на Мировото съзнание, адресирани като лична и социална еволюция към планетния поселник. За нея няма катедра!

Седемте Лъча на еволюцията е тематика, която е част от голямата теургия; тематика, която хилядилетията не са могли да изчерпят.

Всеки Лъч действа според йерархията и потребата на духовната и материална перспектива, като всички формират историческите периоди – апогеи и залези. Никой Лъч не е сам за себе си достатъчен за живота. Защото не може да има само цезари, само пантократори, само философи, само учени и т.н. Нито само човек като анатомия, или само кумир като поведение…

Той, човекът, е бог в развитие и Богоосезаема необходимост!

Когато Адам слезе долу да работи за Божиите дела, планетата има вече Адамова карма и само така в историческото време всеки Лъч от Седемте може да даде, и е давал, принос от енергията на съдбата в пътя на Всемирното служение.

Оказа се, че Земята не е единствена, устремяваме се извън нея. Питаме се – достатъчно ли е само тялото ни? Не, не е!

А влязохме ли в себе си? Кой Лъч може да ни изведе без да губим еволюиращото себе? Всеки – обаче не може без никой от другите! Затова Учението Път на Мъдростта ви казва: Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Съдържание

  • Въведение
  • Седемте Лъча на еволюцията
  • Първи лъч, Лъч на Жизнелюбието
  • Втори лъч, Лъч на Молението
  • Трети лъч, Лъч на Проницанието
  • Четвърти лъч, Лъч на Предсказанието
  • Пети лъч, Лъч на Доктрината
  • Шести лъч, Лъч на Целостта
  • Седми лъч, Лъч на Делотворството

Седемте Лъча на еволюцията
Изд. 2015
Формат 70/100/16
ISBN 954-90662-3-1

Pin It on Pinterest