Списание „Нур“

Списание „Нур“ е идея за съвместимост между знание и откровение!
– Ваклуш Толев

Веднага след политическите промени в началото на 90-те години на ХХ век Ваклуш Толев започва да изнася публични лекции и слова в университети и културни центрове в цялата страна. Тематиката е разнообразна и широкообхватна – от преглед, йерархиране и осветяване на духовните същности в големите световни религии и в основните езотерични школи и учения, през представяне на културата на човечеството и българската история, до решения на съкровени проблеми като този за смисъла на живота и смъртта, за разликите между предопределение и предназначение, мисъл и откровение, наука и мъдрост, традиция и творчество, еволюция и вътрешна революция и много други.

От 1993 г. лекциите започват да излизат под формата на авторско списание, съдържащо слова, послания и програмни теми на Учението Път на Мъдростта. Името, което Ваклуш Толев му дава, е „Нур“ – негаснеща, нетленна светлина. Тя е символично изобразена на корицата – струяща светлина иззад отворени двери на олтар. Други характерни символни елементи са фонът (виолет – цветът на духовната зрялост и Мъдростта) и надсловът на списанието:

Няма зло, има нееволюирало добро!

Стратегията на списание „Нур“ е свобода от минало, заради настояще, което чрез приложната тактика – знанието на Мъдростта, гради бъдеще!

Анотация

СПИСАНИЕ НУР („нур“ – негаснеща, нетленна светлина) е автографът на Учението Път на Мъдростта в Третото хилядолетие!

Нур не само поднася изводи на минали духовни учения и религии, слова на Учители и Пратеници Божии, но свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния океан на Mъдростта, които хранят личното битие, социалната отговорност и мировото ни съзнание!

Нур е евхаристийният съд на Новата доктрина. При Мъдростта тайнства има, но тайни няма! Списанието пише за овладени енергии и живени Послания – води битка за еволюиращия и сочи пътя за свещения!

Нур не боледува за величие, но е отговорно за великото! Нур не гладува за признание, но насища будните!

С Нур ще направите Mъдростта трапезен хляб на своя живот!

Виж всички теми, излизали в броевете на списание „Нур“ от 1993 г. до днес: