Списание “Нур”

Списание „Нур“ е идея за съвместимост между знание и откровение!
– Ваклуш Толев

Веднага след политическите промени в началото на 90-те години на ХХ век Ваклуш Толев започва да изнася публични лекции и слова в университети и културни центрове в цялата страна. Тематиката е разнообразна и широкообхватна – от преглед, йерархиране и осветяване на духовните същности в големите световни религии и в основните езотерични школи и учения, през представяне на културата на човечеството и българската история, до решения на съкровени проблеми като този за смисъла на живота и смъртта, за разликите между предопределение и предназначение, мисъл и откровение, наука и мъдрост, традиция и творчество, еволюция и вътрешна революция и много други.

От 1993 г. лекциите започват да излизат под формата на авторско списание, съдържащо слова, послания и програмни теми на Учението Път на Мъдростта. Името, което Ваклуш Толев му дава, е „Нур“ – негаснеща, нетленна светлина. Тя е символично изобразена на корицата – струяща светлина иззад отворени двери на олтар. Други характерни символни елементи са фонът (виолет – цветът на духовната зрялост и Мъдростта) и надсловът на списанието:

Няма зло, има нееволюирало добро!

Стратегията на списание „Нур“ е свобода от минало, заради настояще, което чрез приложната тактика – знанието на Мъдростта, гради бъдеще!

Виж всички теми, излизали в броевете на списание “Нур” от 1993 г. до днес: