За контакти

моля използвайте формата или някой от посочените адреси:

12 + 10 =

Председател

Петър Николов
wisdom@vaklush.org

Редакция

доц.д-р Кирил Коликов
kiril.kolikov@vaklush.org

Връзки с обществеността

Николай Василев
nikolay.vasilev@vaklush.org