Чoвекът е много по-богат от видимото и той има да се освобождава от отживени богове. Бог досега е търсен само вън от човека, но Учението Път на Мъдростта ражда идеята, че Той е в Книгата на Живота вътре у нас. Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог! То се роди от потребата за знания, които липсват не толкова в културата на човечеството, а в душевността. Окултното знание с неговата позитивна изразност, наречена религии на посветените, отлиства страници от великата Книга на Живота, която Христос разкрива в Своето Откровение. Защото само Той има посвещението да счупи печатите – седемте печата на тази велика тайна.

Нур не е търсене на ума, не е и само интуиция или пък тайни, които окултните учения са давали. Тези учения, разбира се, са били отричани, защото са пречели на институциите и утре ще видите как институциите пак се възправят. Ще се възправят, докато имат непримирение с културата на Духа; докато имат още потребата на това, което плътта иска, както и необходимостта от забавления, които чувственият свят налага. Затова ще видим унижена плът и демонстрирана еротика всеки ден, ще ги видим дори в културните институти…

Не можем да кажем, че списанието е насочено към определено общество. Но то безспорно се роди като потреба на Обществото Път на Мъдростта. Тогава, когато едно общество иска да има трапеза на Мъдростта, безспорно ще трябва да се обърне към списание Нур; тогава, когато отделният пилигрим, който е тръгнал да търси посветеност, го срещне в своя път или в лицето на един от тези, които наричам Деца на Деня, той също така спокойно и свободно може да седне на тази трапеза.

На нея Нур сложи една нова метафизика, една доктрина на културите в идеята на Духовните вълни, сложи една нова нравствена повеля –

няма зло, има нееволюирало добро;

една особена изповед – че Божията човечност трябва да бъде изведена и да се срещне със събудената Човешка божественост… Това е голямата трапеза на Учението Път на Мъдростта, а списанието стана негова настолност.

Из „Нур свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта„, сп. „Нур“, бр. 2013 – юбилеен