С формулата се съществува, с идеята се живее

С формулата се съществува, с идеята се живее

Тревожното е, че човекът се занимава още с мисъл, която му създава формули, но не ражда идеи. Формулата е средство да се съществува, идеята е да се живее! Човекът улавя света, доколкото възможностите му позволяват. Но колко много други светове...

Осми април е действителната дата на Възкресението

Осми април е действителната дата на Възкресението

Възкресението е мирова сила, природна цялост и духовна потреба Преди две хиляди години мироноските, рано запътени, отидоха да отдадат почит и признание на Онзи, Който носеше благоволението да бъде Син Човечески и Син Божий. Тяхното поведение е...

Аурата на Мъдростта

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема "Аурата на Мъдростта", изнесено на 22 Ноември 2005 г., в библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив.

Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията

Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията

Независимо дали официалната психология може да го обоснове, за добиване на тайни знания има още един начин – сънят. Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията. Той е реалност от енергии, необходими за възвръщане на нашата жизненост, които много...

За прошката

За прошката

В дните на пост, в дните на изгаряне на това, което е било смут, съмнение, в Заговезните Предвеликденски, има нещо, което е много съществено – денят на опрощението. Денят на опрощението! Това е, може би, върхът не само на етичността, вложена...

Да се простиш със себе си

Да се простиш със себе си

Трябва да се освободите от онзи себе си, който е вече вчерашен, за да сте днешният. Трябва да се освободите, колкото и благодатно да е било вчерашното ви Учение за Любовта; колкото и благодатни да са били за вас Правдата, Митологиията или...

Освобождението е жертва, свободата е творчество!

Освобождението е жертва, свободата е творчество!

На Трети март нацията ни се осъществи в своята историческа последователност като държава! И ние имаме основание да не губим съзнание за бъдещата си отговорност – че трябва да празнуваме Освобождението като тържество на националния...

Левски няма да бъде забравен!

Левски няма да бъде забравен!

Кой беше Левски? Дете на майчина и бащина радост, послушник и бунтовник, воин и командир, идеолог и стратег, верен ученик на Раковски и достоен приятел на Каравелов, син на поробена България и определена жертва на Бог и Родина. И мисля, че няма по-достоен израз от...

“Нур” е Пътят на Мъдростта

“Нур” е Пътят на Мъдростта

Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира Духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог!Нур не е списание на верски клуб; Нур не е академично списание, в което експериментът доказва; Нур не е и...

Нравствената градация в Духовните вълни

Нравствената градация в Духовните вълни

Целта на нравствената градация не е човекът да бъде добър в отношенията си, а да бъде божествен! ... Третата Духовна вълна – на Правдата, дава законите. Умът трябва да направи разлика между добро и зло. Разумът се разделя, за да преценява, а...

Културата не е рефлекс на мислене, а душевно развитие

Културата не е рефлекс на мислене, а душевно развитие

Проблемът за културата е един от най-дискутираните, защото много трудно е да се направи генералната разлика между цивилизация и култура, макар че тя и по същина е зрима и по усещане твърде констативна. Много голяма е разликата, въпреки че,...

Човекът, в своята божественост, култивира планетата

Човекът, в своята божественост, култивира планетата

Човекът е съпричастен в развитието и на другите царства, с които върви еволюцията. Така както ние сме Богоосезаема необходимост, те са човекоосезаема необходимост! Да, те са наша необходимост! И колкото по-съвършени ги правим, толкова по-бързо ги вкарваме...

Ние носим вложени криле – крилете на Божието дихание

Ние носим вложени криле – крилете на Божието дихание

Когато се открие тайната как многотонни (някои дори над 60 тона) каменни блокове са издигани при строежа на пирамидите, ще се види, че безтегловността може да бъде управлявана от човека с подобни звуци. Тези явления се считат за мит, за илюзия, но са една...

Пожелания за Новата година

Пожелания за Новата година

Новата година е една традиция, която по силата на известни знания наричаме промяна. В Мировия свят обаче няма години, дори не може да се каже, че има време. Енергия – да! Затова казвам: Пестете енергията, не времето! Времето е наше измерение за...

Не изкушенията вредят на човечеството, а липсата на доктрини

Не изкушенията вредят на човечеството, а липсата на доктрини

Разговор с Ваклуш Толев за Рождество Христово и християнството, вярата и религията, предизвикателствата пред третото хилядолетие и новата доктрина Път на Мъдростта, както и за труда "История на религиите", чието трето издание предстои да излезе през 2019...

Pin It on Pinterest