Ние носим вложени криле – крилете на Божието дихание

Ние носим вложени криле – крилете на Божието дихание

Когато се открие тайната как многотонни (някои дори над 60 тона) каменни блокове са издигани при строежа на пирамидите, ще се види, че безтегловността може да бъде управлявана от човека с подобни звуци. Тези явления се считат за мит, за илюзия, но са една...

Пожелания за Новата година

Пожелания за Новата година

Новата година е една традиция, която по силата на известни знания наричаме промяна. В Мировия свят обаче няма години, дори не може да се каже, че има време. Енергия – да! Затова казвам: Пестете енергията, не времето! Времето е наше измерение за...

Не изкушенията вредят на човечеството, а липсата на доктрини

Не изкушенията вредят на човечеството, а липсата на доктрини

Разговор с Ваклуш Толев за Рождество Христово и християнството, вярата и религията, предизвикателствата пред третото хилядолетие и новата доктрина Път на Мъдростта, както и за труда "История на религиите", чието трето издание предстои да излезе през 2019...

Всеки човек е един нероден Христос

Всеки човек е един нероден Христос

Не свеждайте до илюстрации Рождеството; живейте Христос като вътрешен Бог, защото затова Той беше пратен! Неговото Рождество не е нито пещерата, която рисуват, нито рогата на вола, нито опашката на магарето. Христос е битие – битие на Любовта! Така трябва да Го...

Посланията са взети от Отец тайни на Битието (интервю)

Посланията са взети от Отец тайни на Битието (интервю)

Г-н Толев, бихте ли казали какво е Планетният Логос? За Планетния Логос може би има най-много литература, въпреки че не във всичко е така изкристализирано и изчистено, както в Евангелието на Иоана: „В начало беше Словото (т.е. Логосът), и Словото беше у Бога, и Бог...

Антитези в еволюцията

Антитези в еволюцията

Колко неестествено ни изглежда всичко противоречиво и себеотричащо се, а всъщност е един цялостен процес. Защото иначе би трябвало да кажем, че Самото Божество, Самият Сътворител е създал Свой антипод и се е Себеотрекъл – нещо, което е съвършено невярно. Принципът да...

Ваклуш Толев иска защита на правата на душата (видео)

Тази година на 10 декември се навършват 70 години от Приемането на Всеобща декларация за правата на човека и 20 години от предложението на Ваклуш Толев в Хартата за правата на човека да бъде включена клауза за правата на душата - тя да не бъде анатемосвана от която и...

Душата – символът на Бога у нас

Душата – символът на Бога у нас

Човекът е едно и духовно, и нравствено развиващо се същество, превръщащо се в личност, която е вече категория в съответните свои степени. Той като цялост носи и седемте полета на Мирозданието, защото ние сме съградени със седемте пласта. Може в отделни...

За Мировия Учител (интервю)

За Мировия Учител (интервю)

Въпрос: В повечето от духовните учения се говори за завръщане на Месията, за Неговото повторно идване, което ще бъде съпроводено с нов етап, ново начало, с пробуждане на душите?Отговор: В различни духовни учения като теорема стои, разбира се, с различен отговор, че...

Поощрение и награда

Поощрение и награда

В религиите, независимо от различията им, има една концепция – за духовната будност в йерархия. Като я разберете, ще простите на този, който не хармонира с вас, и ще оцените собственото си знание в сравнение с другото. Има нещо много достойно в това да...

Мисълта е ръката на Космичния човек

Мисълта е ръката на Космичния човек

Трябва да знаете, че Пътят, който има да ходите, е лек; бремето, което има да носите, е благо; игото, което може да съзирате, е илюзорно. Познанието е крайно необходимо, за да не живеете повече със страх за себе си. А когато не живеете с този страх,...

Богомилство и дуализъм

Богомилство и дуализъм

Богомилството е един изключителен момент от историята на България и следователно частица от нашето битие, живяно от предшествениците ни, но и от нашето съзнание, улавящо историческите вибрации (а за ония, които вярват в прераждането – вложено и в...

За Задушница

За Задушница

Това, което е притеснително и което не може лесно да се надкрачи, е да се търсите във вековете и да се признавате в минала душевност. Това са и Задушниците. Голяма част от тези, които са си заминали, при възпоминанието тук могат да отиват да се...

Будността идва не с лекарство, а с Път

Будността идва не с лекарство, а с Път

Съществува един много интересен дуализъм – събудени и будни. Събуденият може да бъде и принудено извикан, но будният трябва да бъде вътре в Себе си. Така че, когато можете да изявите будност, приложете я! А за събуждането си има – било...

Сънят като метод на познание

Сънят като метод на познание

Едно от най-сигурните правила да се вгледаме навътре, това е да внесем сигурност в съня. Казвал съм, че сънят е метод на познание, метод на работа. И трябва да ви кажа, че това е вече и съвсем нова психология и съвсем нова наука. Факт е, че сънят е метод...