Антитези в еволюцията

Антитези в еволюцията

Колко неестествено ни изглежда всичко противоречиво и себеотричащо се, а всъщност е един цялостен процес. Защото иначе би трябвало да кажем, че Самото Божество, Самият Сътворител е създал Свой антипод и се е Себеотрекъл – нещо, което е съвършено невярно. Принципът да...

Ваклуш Толев иска защита на правата на душата (видео)

Тази година на 10 декември се навършват 70 години от Приемането на Всеобща декларация за правата на човека и 20 години от предложението на Ваклуш Толев в Хартата за правата на човека да бъде включена клауза за правата на душата - тя да не бъде анатемосвана от която и...

Душата – символът на Бога у нас

Душата – символът на Бога у нас

Човекът е едно и духовно, и нравствено развиващо се същество, превръщащо се в личност, която е вече категория в съответните свои степени. Той като цялост носи и седемте полета на Мирозданието, защото ние сме съградени със седемте пласта. Може в отделни...

За Мировия Учител (интервю)

За Мировия Учител (интервю)

Въпрос: В повечето от духовните учения се говори за завръщане на Месията, за Неговото повторно идване, което ще бъде съпроводено с нов етап, ново начало, с пробуждане на душите?Отговор: В различни духовни учения като теорема стои, разбира се, с различен отговор, че...

Поощрение и награда

Поощрение и награда

В религиите, независимо от различията им, има една концепция – за духовната будност в йерархия. Като я разберете, ще простите на този, който не хармонира с вас, и ще оцените собственото си знание в сравнение с другото. Има нещо много достойно в това да...

Мисълта е ръката на Космичния човек

Мисълта е ръката на Космичния човек

Трябва да знаете, че Пътят, който има да ходите, е лек; бремето, което има да носите, е благо; игото, което може да съзирате, е илюзорно. Познанието е крайно необходимо, за да не живеете повече със страх за себе си. А когато не живеете с този страх,...

Богомилство и дуализъм

Богомилство и дуализъм

Богомилството е един изключителен момент от историята на България и следователно частица от нашето битие, живяно от предшествениците ни, но и от нашето съзнание, улавящо историческите вибрации (а за ония, които вярват в прераждането – вложено и в...

За Задушница

За Задушница

Това, което е притеснително и което не може лесно да се надкрачи, е да се търсите във вековете и да се признавате в минала душевност. Това са и Задушниците. Голяма част от тези, които са си заминали, при възпоминанието тук могат да отиват да се...

Будността идва не с лекарство, а с Път

Будността идва не с лекарство, а с Път

Съществува един много интересен дуализъм – събудени и будни. Събуденият може да бъде и принудено извикан, но будният трябва да бъде вътре в Себе си. Така че, когато можете да изявите будност, приложете я! А за събуждането си има – било...

Сънят като метод на познание

Сънят като метод на познание

Едно от най-сигурните правила да се вгледаме навътре, това е да внесем сигурност в съня. Казвал съм, че сънят е метод на познание, метод на работа. И трябва да ви кажа, че това е вече и съвсем нова психология и съвсем нова наука. Факт е, че сънят е метод...

Нужна ни е будност за Божието присъствие в душата ни

Нужна ни е будност за Божието присъствие в душата ни

Трагичното е, че човек живее в страх за материалното, а е загубил чувството на будност, че са му отнели Бога. А будността за Божието присъствие в душата ни е нужна, щом искаме да зидаме в пътя на Мъдростта-живот. Когато имате усета, че Великият ще дойде, и...

Децата на Деня правят знанието си предсещане

Децата на Деня правят знанието си предсещане

Искаше ми се за човека-бог да дам доказателства из това, което се нарича голямата култура, голямата наука, голямата философия, голямото изкуство, за да имаме достатъчно аргументи (както стъгдата обикновено желае, а не както прозрението и посвещението...

Рубикон е всеки ден пред вас – направете духовна революция!

Рубикон е всеки ден пред вас – направете духовна революция!

Мили приятели! Онова, Което ви прати в живот, имаше нужда да се види осъществено! Осъществете предназначението си – бъдете Деца на Деня, чийто празник – 13 октомври, трябва достойно да отстоите, и чието служение с отговорност да изпълните! С празника на...

Благодарността няма възраст

Благодарността няма възраст

Благодарността е прилив – храна на еволюцията! Учението на Мъдростта се нуждае и има зрялата потреба да се попита: Защо не се е благодарило на Сътворителя и защо едва сега, във Вълната на Мъдростта, идва тази потреба? И аз много отривисто и...

Pin It on Pinterest