Независимостта – човекът е свещен, не институцията

Идеята за независимост е поведение на личността – доколко може да се осъществява като свобода! ... Човечеството страда от безидейност. А ние правим Независимостта, защото сме живели със своята национална потреба! Така че, ако искаме да правим развитие,...

Кумирът – спънидинамика в човека

Нищо не си правете в живота като кумир, защото кумирът съществува като съображение на ума и като страх, че ако не му се покориш, няма да може да ти даде блага. Кумирът е смутителят на волята за еволюция; кумирът е спънидинамиката в човека! А го изграждат...

Вяра и интуиция

Вярата е най-съвършеното откровение за незнайното! Вярата е битие, тя е и метод на познание – докато израсне мисловният свят, за да усвои донесеното от нея и роденото от интуицията, която, може да се каже, е висша вяра в мисъл. Интуицията е одухотворената...

Съединена България има битие, освободена само щеше да има вегетиране

Хората не съзряха разлика между историческо и национално събитие. Освободената, но разделена България е национален проблем. Идеята за съединена България не е историческа – тя е будност на един народ, който без Съединението можеше да остане и досега...

Най-ценното в пътя на човека е не времето, а енергията

Сами сме свидетели колко много е разработена идеята за енергиите. В края на XIX и началото на XX век се създаде едно учение на енергетистите – философска концепция, нареченa „енергетизъм“, в която се говори, че всяко битие и събитие е енергия и че...

Усетеното предназначение определя място в 13-те поименни безсмъртници

Величието е нравствена категория, но и историческо измерение! Ето защо, когато трябваше да се изведат от 13-вековната ни история 13-те безсмъртни поименни българи, сеизмографният писец беше прозрението, което даде определение за предназначението на...

За водаческите личности

Водачеството е духовна енергия, овладяна мисъл и приложна воля! Идеята за бъдещето, за да бъде творческа и да прави историзъм, се нуждае от водачество. А какво човек трябва да направи, за да бъде водач? Христос в пустинята казва: Не само с хляб ще се...

Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена

Слово на Ваклуш Толев на тема "Човекът - бъдещ Бог и бъдеща вселена", изнесено на 16 ноември 1997 г. в гр. Варна. Тук можете да прочетете публикация на същата тема, "Човекът - бъдещ Бог и бъдеща вселена", в списание "Нур", бр. 2/1998...

Смъртта като благодат

Между съществуване и живот има много голяма разлика. Съществуването оставя един особен знак – съдбата. Тя дава поведението умиране, но не дава смърт. Умирането е култура на вегетацията, то няма трайност, докато смъртта носи антитезата безсмъртие. Умирането...

За Мировата майка

Мировата майка е единство във всичко – всичко е в нея. Приготвена е една утроба да приеме божественост и в същото време реална е майчината болка независимо от благовестието. Но липсата на земна опорност в изживените дни на детето и на зрелия мъж, Който ще...

За мисловното прераждане

Змията е най-умната – но като символ. Защо? Защото е гъвкава (..) и защото всяка пролет сменя своята кожа, което е знак и символ на преражданията. Ама това тя го прави в годината един път, а ние можем да го правим всяка нощ, всеки час! Всеки...

За опита

Пазете духовната опитност като вътрешна святост! Вярно е, че цялата еволюция е построена заради този единствен момент – получаване на опит, с който вие сменяте възможностите си чрез усвоеното. Но идват времена, когато опитът няма да се получава...

Събожник – новото име на човека бог в развитие

Въпрос: На 31 юли за пръв път празнуваме Ден на събожника. Каква е стратегията на този празник? Отговор: Събожничество е свобода от планетно поданство. Събожникът не е душевна валентност, а духовно единосъщие, аналогична същност на Син Божий. Смисълът на празника е...

Родопа е Реално тайнство

Въпрос: Г-н Толев, какво е планината Родопа в Учението Път на Мъдростта? Отговор: Питате ме дали е светилище, дали е магичен кумир или реален символ? С една дума искате да знаете защо провеждаме всяка година своите следсъборни семинари в тази планина? В...

Събор на Мъдростта 2018

На 28 юли 2018 г., събота, от 12:30 ч. в Музея на Съединението в гр. Пловдив ще бъде открит тазгодишният Събор на Мъдростта. Той ще продължи до 3 август с шестдневен семинар в хотел „Преспа“, Курортен комплекс „Пампорово“. Съборите на Мъдростта се...

Пътят на благословените

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема "Пътят на благословените", изнесено на 6 Август 2009 г. по време на Събора на Мъдростта 2009 в Родопа планина, местността...

Pin It on Pinterest