Щастие търси онзи, който не разбира от щастие

Щастие търси онзи, който не разбира от щастие

Оня, който е тръгнал да търси щастие, не разбира от щастие! Много глупаво е да измерите едно постижение като щастие. Щастие има тогава, когато не търсите щастие! Защото определението на вашата мисловност, на вашата духовност за дадена съставка,...

Смъртта е най-големият ни приятел, защото свидетелства за безсмъртие

Смъртта е най-големият ни приятел, защото свидетелства за безсмъртие

Тайната на смъртта е безжалие, еволюция, Единосъщие! За смъртта човечеството има много скръб и възхвала – химни на възхвала, колкото и необичайно да звучи; скръбни песни, колкото и утешително да звучи. И достатъчно е голям светът, в който нагледността е...

Копнежът отваря врати, тъгата пуска завеси

Копнежът отваря врати, тъгата пуска завеси

Въпрос: Тъгата полезна ли е за духовното избистряне на личността? Отговор: Някога казах: Вместо да тъгувате, копнейте! То е по-доброто и то е, което може да ви свърже с отвъдното. Не тъжете! Като се правите на тъжни, плачете. А Христос беше казал: Кога...

Независимостта – право на трон и на лична съдба

Независимостта – право на трон и на лична съдба

Независимостта короняса и освети институцията Българска държава! Историята на България като вложена политика на възможностите в националния дух на нашия народ само тук има над 1300 години битие, а преди това – повече от 2-3 хилядолетия. Най-голямата...

Независимостта – човекът е свещен, не институцията

Независимостта – човекът е свещен, не институцията

Идеята за независимост е поведение на личността – доколко може да се осъществява като свобода! ... Човечеството страда от безидейност. А ние правим Независимостта, защото сме живели със своята национална потреба! Така че, ако искаме да правим развитие,...

Кумирът – спънидинамика в човека

Кумирът – спънидинамика в човека

Нищо не си правете в живота като кумир, защото кумирът съществува като съображение на ума и като страх, че ако не му се покориш, няма да може да ти даде блага. Кумирът е смутителят на волята за еволюция; кумирът е спънидинамиката в човека! А го изграждат...

Вяра и интуиция

Вяра и интуиция

Вярата е най-съвършеното откровение за незнайното! Вярата е битие, тя е и метод на познание – докато израсне мисловният свят, за да усвои донесеното от нея и роденото от интуицията, която, може да се каже, е висша вяра в мисъл. Интуицията е одухотворената...

Съединена България има битие, освободена само щеше да има вегетиране

Съединена България има битие, освободена само щеше да има вегетиране

Хората не съзряха разлика между историческо и национално събитие. Освободената, но разделена България е национален проблем. Идеята за съединена България не е историческа – тя е будност на един народ, който без Съединението можеше да остане и досега...

Най-ценното в пътя на човека е не времето, а енергията

Най-ценното в пътя на човека е не времето, а енергията

Сами сме свидетели колко много е разработена идеята за енергиите. В края на XIX и началото на XX век се създаде едно учение на енергетистите – философска концепция, нареченa „енергетизъм“, в която се говори, че всяко битие и събитие е енергия и че...

Усетеното предназначение определя място в 13-те поименни безсмъртници

Усетеното предназначение определя място в 13-те поименни безсмъртници

Величието е нравствена категория, но и историческо измерение! Ето защо, когато трябваше да се изведат от 13-вековната ни история 13-те безсмъртни поименни българи, сеизмографният писец беше прозрението, което даде определение за предназначението на...

За водаческите личности

За водаческите личности

Водачеството е духовна енергия, овладяна мисъл и приложна воля! Идеята за бъдещето, за да бъде творческа и да прави историзъм, се нуждае от водачество. А какво човек трябва да направи, за да бъде водач? Христос в пустинята казва: Не само с хляб ще се...

Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена

Слово на Ваклуш Толев на тема "Човекът - бъдещ Бог и бъдеща вселена", изнесено на 16 ноември 1997 г. в гр. Варна. Тук можете да прочетете публикация на същата тема, "Човекът - бъдещ Бог и бъдеща вселена", в списание "Нур", бр. 2/1998...

Смъртта като благодат

Смъртта като благодат

Между съществуване и живот има много голяма разлика. Съществуването оставя един особен знак – съдбата. Тя дава поведението умиране, но не дава смърт. Умирането е култура на вегетацията, то няма трайност, докато смъртта носи антитезата безсмъртие. Умирането...

За Мировата майка

За Мировата майка

Мировата майка е единство във всичко – всичко е в нея. Приготвена е една утроба да приеме божественост и в същото време реална е майчината болка независимо от благовестието. Но липсата на земна опорност в изживените дни на детето и на зрелия мъж, Който ще...

За мисловното прераждане

За мисловното прераждане

Змията е най-умната – но като символ. Защо? Защото е гъвкава (..) и защото всяка пролет сменя своята кожа, което е знак и символ на преражданията. Ама това тя го прави в годината един път, а ние можем да го правим всяка нощ, всеки час! Всеки...

Pin It on Pinterest