Пътят на Кундалини (видео)

Слово на Ваклуш Толев на тема "Пътят на Кундалини", изнесено на 25 Май 1998 г. в гр. Варна ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Пътят на Кундалини...

Пътят на Кундалини

Най-късият път е от Бога до човека, а най-дългият – от човека до Бога! Щедростта не може да бъде измерена, тя трябва да бъде понасяна – от нея всеки взима толкова, колкото може да понесе. Тя няма измеримост и с нея можем да си позволим да...

Отговорността на Учителя и поведението на учениците

Учителството е история без автор! Откровението е част от Мировото съзнание. Затова съм казал, че то е огледало на Истината и че Мировото съзнание е ничие. Защото образът на Учителя е вътре. Вашият образ е бъдният Учител, който прави история и...

Мастилницата на азбуката ни е на Климент Охридски

Никоя културна общественост не може да осъществи своя път вън от провиденцията на историческия дух, който винаги се въплъщава за национално предназначение. Така националният ни дух се изявява чрез това, което като награда се нарече Кирилица,...

Духовната вълна на Мъдростта

Сега, в този социален момент, в това духовно присъствие, може да бъде призован човекът за ново пътуване само чрез светлината на знанието, т.е. за ново пътуване чрез светлината на Мъдростта. Мъдростта е, която може да попълни битието на човека;...

Ритъмът на Огъня

Огънят има всеобединителната сила, защото само той носи Целокупния живот – от изворното начало до манифестацията му, наречена Космичното тяло на Бога! Трябва да преценим, доколко Огънят е гостенин и доколко е просветител. Той може да ни гостува за няколко...

За наследството на българите

Въпрос: До каква степен ние, българите, сме наследили от тракийската, от славянската митология, от тангризма, покръстването, богомилството, исихазма? Отговор: Ска́лата на стойностите не е спиртомер, с който определят, че една ракия е 40...

Духовните вълни – хронология на човешкия дух

Сега ще имаме възможността да надникнем в една тайна на Битието – тайната на духовните вълни – това, което е същина в живота на човека; това, което аз наричам хронология на човешкия дух в историята. Духовните вълни наистина са една хронология...

Будителството – иконостас на идеята за свобода и култура

В пазвата на възмъжаването ни влиза и това, което е негаснещият огън в светилището на българската будност – Будителството. Будителството е провиденция на Духа в историзъм! Тогава, когато се е мислило, че огънят е загасен (една тайна носи българинът –...

Воля и духовна будност

Въпрос: Какво е мястото на волята при упражняването на йога и религиите? Отговор: Ако говорим за чисто психологическия елемент воля, място­то на волята не е от най-необходимите. Колкото и човек да прави упражнения с волята си, няма да надвие...

Песен и музика

Гласът първо се е учил на напевност. Когато викнете отсрещния, не трябва да го уплашите. А начинът, по който го викате, определя поведение. Другият трябва да ви приеме като близък, за да не живее с чувството на страх и несигурност. Следователно изкуството...

Деца на Деня

Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път на Мъдростта са наречени Деца на Деня. Защото в бъдещото царство на човешката бъдност няма да има...

Самомнение и подозрителност

Ужасна болест са самомнението и подозрителността. Първото поражда тъпотата и невежеството, от второто произтичат лъжата и предателството. Агни Йога, §132 „Първото поражда тъпотата и невежеството.“ Човек може да има много дипломи и няколко академични звания...

Кумирите в културата на човечеството

Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема "Кумирите в културата на човечеството", изнесено на Студенец, х-л Строител, Родопа планина, 6 август 2003 г. Студия на същата тема можете да прочетете в списание "Нур" -- "Кумирите в културата на...

Караница и клевета

„Даже кучетата умеят да се карат“ Агни Йога § 367 Какво показва това, че те умеят да се карат – достойно се борят, а не се клеветят. Няма начин едно куче да наклевети друго, но човекът може да го направи. Ето това е в Агни Йога и когато човек...