За тежестта на короната

За тежестта на короната

У нас има какви ли не мисли, желания, потреби, дела. Една потреба, едно дело може да бъде като добрия разбойник на кръста при Христовото Разпятие, може да бъде и като лошия. Във всяко нещо трябва да потърсим преобразността, да потърсим ферментацията –...

Кундалини: От Бога до човека и от човека до Бога (дискусия)

Кундалини: От Бога до човека и от човека до Бога (дискусия)

На 28.04.2018 г., от 17.00 часа, в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново, ще се проведе дискусия на тема: „Пътят на Кундалини – от Бога до човека и от човека до Бога“. Дискусията е върху лекции и слова на Ваклуш Толев, изнасяни в...

Възкресението – нова психология на света

Възкресението – нова психология на света

Възкресението е идея да създавате богове, а не благополучие! Повече от 60 години твърдя, че истинската дата, а не ден, на Христовото Възкресение е 8 април. Преди години историци и теолози го потвърдиха, а сега вече този факт е публикуван и в "Хронологична...

Възкресението – Живот

Слово на Ваклуш Толев по повод Възкресение Христово, изнесено на 9 април 2005 г. в Етнографски музей, гр. Пловдив

Трети март – осъзната съдбовност

Трети март – осъзната съдбовност

Трети март е освобождение, но не и свобода! Трети март 1878 г. е съдба! В историята на всеки народ има съдбовни моменти. Те са една велика провиденция, в която националният дух, социалната потреба и личната воля на присъстващите определят това,...

Принципи на Сътворението

Принципи на Сътворението

Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода Светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост, изведен от Истина! Ще спра вниманието си върху Принципите на Сътворението. Принципите: Правда, Любов, Мъдрост, Истина, Свобода. Или това, което се манифестира като...

Левски и духом, и физически приложи Учението на Христос

Левски и духом, и физически приложи Учението на Христос

Навършват се 145 години от обесването на Васил Левски – Иконата на българската свобода, както го нарича Ваклуш Толев. Икона, но на иконостаса на националната ни история, не на отделна вероизповед. Нарежда го сред Тринадесетте поименни безсмъртни българи,...

Конфликти в еволюцията

Конфликти в еволюцията

„Конфликти в еволюцията“ e един проблем, който изразява по-скоро вътрешната вибрация както на отделната личност, така и на социалната общност. Този голям проблем е вътре у нас и вън от нас. Той има своето предназначение, за да видим онова, което в личната...

Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една звезда да направи Небето светло и едно списание, наречено Нур – Светлина, да...

10 години списание „Нур“

Слово на Ваклуш Толев, изнесено на празника по повод 10-тата годишнина на списание "Нур", 15 февруари 2003 г., клуб Мати, гр. София Прочети повече за списание...

Лъчът на Делотворството

Лъчът на Делотворството

За обикновеното се работи; за достойното се страда; за великото се жертва; за божественото се възкръсва! Седмият Лъч е наречен Лъч на Дейността – на приложната воля (не на висшата творческа Воля). Но Дейността е свързана с предметното съвършенство, към...

Лъчът на Целостта

Лъчът на Целостта

Целостта носи освободено от съзнание служение! Лъчът на Предаността е Лъч на всеотдайност, защото всичко трябва да носим: нито вечно на трона, нито вечно на колене, нито вечно на коня… – вечно с Отца! Най-висшият еволюционен път е безусловното отдаване на...

Лъчът на Доктрината

Лъчът на Доктрината

Науката се бори с миналото, за да освободи сили за бъдещето! Петият Лъч дава своята духовна сила и своята енергия на ума и затова е Лъч на Науката. Този Лъч е най-тревожният проблем за човека – защото Адам е менталният ни свят! Представете си колко милиони...

Лъчът на Предсказанието

Лъчът на Предсказанието

Най-красивите светове, които човечеството е могло да остави, са благодарение на едно велико вдъхновение, благодарение на едно вътрешно откровение от един Лъч – Лъча на Изкуството, който за мен е и Лъч на Предсказанието, т.е. на ясновидството. Изкуството...

Лъчът на Проницанието

Лъчът на Проницанието

Светът не е само нашето виждане – той е много по-богат от това, което можем да си откъснем и с което можем да живеем. А една от най-обилните трапези на човешката култура и цивилизация дава третият от седемте лъча, т. нар. Лъч на философията....

Лъчът на Молението

Лъчът на Молението

Молението е поведение на търсещия се бог, на връщащия се в Бога човек. След Лъча на жизнелюбието, чийто пулс в човека започва изграждането му от образа към подобието, лъчът, чието моление изпълняваме, е втората нота, чрез която е сътворена симфонията на...