Левски и духом, и физически приложи Учението на Христос

Левски и духом, и физически приложи Учението на Христос

Навършват се 145 години от обесването на Васил Левски – Иконата на българската свобода, както го нарича Ваклуш Толев. Икона, но на иконостаса на националната ни история, не на отделна вероизповед. Нарежда го сред Тринадесетте поименни безсмъртни българи,...

Конфликти в еволюцията

Конфликти в еволюцията

„Конфликти в еволюцията“ e един проблем, който изразява по-скоро вътрешната вибрация както на отделната личност, така и на социалната общност. Този голям проблем е вътре у нас и вън от нас. Той има своето предназначение, за да видим онова, което в личната...

Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една звезда да направи Небето светло и едно списание, наречено Нур – Светлина, да...

10 години списание “Нур”

Слово на Ваклуш Толев, изнесено на празника по повод 10-тата годишнина на списание "Нур", 15 февруари 2003 г., клуб Мати, гр. София Прочети повече за списание...

Лъчът на Делотворството

Лъчът на Делотворството

За обикновеното се работи; за достойното се страда; за великото се жертва; за божественото се възкръсва! Седмият Лъч е наречен Лъч на Дейността – на приложната воля (не на висшата творческа Воля). Но Дейността е свързана с предметното съвършенство, към...

Лъчът на Целостта

Лъчът на Целостта

Целостта носи освободено от съзнание служение! Лъчът на Предаността е Лъч на всеотдайност, защото всичко трябва да носим: нито вечно на трона, нито вечно на колене, нито вечно на коня… – вечно с Отца! Най-висшият еволюционен път е безусловното отдаване на...

Лъчът на Доктрината

Лъчът на Доктрината

Науката се бори с миналото, за да освободи сили за бъдещето! Петият Лъч дава своята духовна сила и своята енергия на ума и затова е Лъч на Науката. Този Лъч е най-тревожният проблем за човека – защото Адам е менталният ни свят! Представете си колко милиони...

Лъчът на Предсказанието

Лъчът на Предсказанието

Най-красивите светове, които човечеството е могло да остави, са благодарение на едно велико вдъхновение, благодарение на едно вътрешно откровение от един Лъч – Лъча на Изкуството, който за мен е и Лъч на Предсказанието, т.е. на ясновидството. Изкуството...

Лъчът на Проницанието

Лъчът на Проницанието

Светът не е само нашето виждане – той е много по-богат от това, което можем да си откъснем и с което можем да живеем. А една от най-обилните трапези на човешката култура и цивилизация дава третият от седемте лъча, т. нар. Лъч на философията....

Лъчът на Молението

Лъчът на Молението

Молението е поведение на търсещия се бог, на връщащия се в Бога човек. След Лъча на жизнелюбието, чийто пулс в човека започва изграждането му от образа към подобието, лъчът, чието моление изпълняваме, е втората нота, чрез която е сътворена симфонията на...

Лъчът на Жизнелюбието

Лъчът на Жизнелюбието

Първият лъч – Административният лъч, или Лъчът на творческата воля изгражда целия ни живот и затова го наричам Лъч на жизнелюбието. Той съхранява живота. Ние не бихме имали проява на религиозно поведение, не бихме имали отвореното ковчеже на философския...

Посланията – молитва на Бога към човека

Посланията – молитва на Бога към човека

21 декември - Ден на Посланията! Тези Послания в продължение на тридесет години са давани и те имат изключителна вибрация. Посланията дават на човека причастие! Затова казах, че този празник е най-големият за Децата на Деня. В него се отработва...

Седемте Лъча на еволюцията

Седемте Лъча на еволюцията

Седем лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация. Седемте лъча на Еволюцията е тематика, която хилядолетията не могат да изчерпят, защото различни йерархии се докосват до езотеричното знание и следователно в различни нюанси е...

За молитвата “Отче наш”

За молитвата “Отче наш”

Молитвата е Диханието, вложено в човека за единението му с Бога! Молитвата „Отче наш“ е посочена от евангелистите Матей – глава 6, стихове 9-13, и Лука – глава 11, стихове 2-4. Още през 1956 година в текста: „и не въведи нас в изкушение, но избави ни от...

Враждуването изхабява човека

Враждуването изхабява човека

В Хартата за правата на човека да бъде включен казус за душата: тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и да се снеме от гражданския и наказателния кодекс понятието „враг“! Нека се замени с думата „неприятел“. Неприятелят може да...

Pin It on Pinterest