Лъчът на Делотворството

Лъчът на Делотворството

За обикновеното се работи; за достойното се страда; за великото се жертва; за божественото се възкръсва! Седмият Лъч е наречен Лъч на Дейността – на приложната воля (не на висшата творческа Воля). Но Дейността е свързана с предметното съвършенство, към...

Лъчът на Целостта

Лъчът на Целостта

Целостта носи освободено от съзнание служение! Лъчът на Предаността е Лъч на всеотдайност, защото всичко трябва да носим: нито вечно на трона, нито вечно на колене, нито вечно на коня… – вечно с Отца! Най-висшият еволюционен път е безусловното отдаване на...

Лъчът на Доктрината

Лъчът на Доктрината

Науката се бори с миналото, за да освободи сили за бъдещето! Петият Лъч дава своята духовна сила и своята енергия на ума и затова е Лъч на Науката. Този Лъч е най-тревожният проблем за човека – защото Адам е менталният ни свят! Представете си колко милиони...

Лъчът на Предсказанието

Лъчът на Предсказанието

Най-красивите светове, които човечеството е могло да остави, са благодарение на едно велико вдъхновение, благодарение на едно вътрешно откровение от един Лъч – Лъча на Изкуството, който за мен е и Лъч на Предсказанието, т.е. на ясновидството. Изкуството...

Лъчът на Проницанието

Лъчът на Проницанието

Светът не е само нашето виждане – той е много по-богат от това, което можем да си откъснем и с което можем да живеем. А една от най-обилните трапези на човешката култура и цивилизация дава третият от седемте лъча, т. нар. Лъч на философията....

Лъчът на Молението

Лъчът на Молението

Молението е поведение на търсещия се бог, на връщащия се в Бога човек. След Лъча на жизнелюбието, чийто пулс в човека започва изграждането му от образа към подобието, лъчът, чието моление изпълняваме, е втората нота, чрез която е сътворена симфонията на...

Лъчът на Жизнелюбието

Лъчът на Жизнелюбието

Първият лъч – Административният лъч, или Лъчът на творческата воля изгражда целия ни живот и затова го наричам Лъч на жизнелюбието. Той съхранява живота. Ние не бихме имали проява на религиозно поведение, не бихме имали отвореното ковчеже на философския...

Посланията – молитва на Бога към човека

Посланията – молитва на Бога към човека

21 декември - Ден на Посланията! Тези Послания в продължение на тридесет години са давани и те имат изключителна вибрация. Посланията дават на човека причастие! Затова казах, че този празник е най-големият за Децата на Деня. В него се отработва...

Седемте Лъча на еволюцията

Седемте Лъча на еволюцията

Седем лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация. Седемте лъча на Еволюцията е тематика, която хилядолетията не могат да изчерпят, защото различни йерархии се докосват до езотеричното знание и следователно в различни нюанси е...

За молитвата “Отче наш”

За молитвата “Отче наш”

Молитвата е Диханието, вложено в човека за единението му с Бога! Молитвата „Отче наш“ е посочена от евангелистите Матей – глава 6, стихове 9-13, и Лука – глава 11, стихове 2-4. Още през 1956 година в текста: „и не въведи нас в изкушение, но избави ни от...

Враждуването изхабява човека

Враждуването изхабява човека

В Хартата за правата на човека да бъде включен казус за душата: тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и да се снеме от гражданския и наказателния кодекс понятието „враг“! Нека се замени с думата „неприятел“. Неприятелят може да...

Защитата правата на душата е култура за бъдеще

Защитата правата на душата е култура за бъдеще

Хартата за защита правата на човека е израз на един безбрежен копнеж в човешката душа за мир, просперитет и най-вече за свобода! И само човекът е, който може да осъзнае идеята за свобода, за да я упражни като енергия или като идея за...

Пътят на Кундалини (видео)

Слово на Ваклуш Толев на тема "Пътят на Кундалини", изнесено на 25 Май 1998 г. в гр. Варна ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Пътят на Кундалини (извадка)

Пътят на Кундалини

Пътят на Кундалини

Най-късият път е от Бога до човека, а най-дългият – от човека до Бога! Щедростта не може да бъде измерена, тя трябва да бъде понасяна – от нея всеки взима толкова, колкото може да понесе. Тя няма измеримост и с нея можем да си позволим да...

Отговорността на Учителя и поведението на учениците

Отговорността на Учителя и поведението на учениците

Учителството е история без автор! Откровението е част от Мировото съзнание. Затова съм казал, че то е огледало на Истината и че Мировото съзнание е ничие. Защото образът на Учителя е вътре. Вашият образ е бъдният Учител, който прави история и...

Pin It on Pinterest