Слово на Ваклуш Толев, 07 Юни 2002 г., София, Дом на техниката