На тази страница можете да научите всичко за идеята на Ваклуш Толев за защита правата на душата – защо е важно да бъде защитена душата, от какво трябва да я защитим, както и за отправеното предложение до Комисията по правата на човека към ООН.