Вяра и интуиция

Вярата е най-съвършеното откровение за незнайното!

Вярата е битие, тя е и метод на познание – докато израсне мисловният свят, за да усвои донесеното от нея и роденото от интуицията, която, може да се каже, е висша вяра в мисъл.

Интуицията е одухотворената вяра на познанието. Защото тя е вътрешна вибрация на духовност, която нашият мисловен свят може да улови и чрез дадените на човека средства – слово, жест и пр., да я изрази. Спекулациите, свързани със свръхсензуалното, ги оставям настрана, те ще си съществуват. Но ние не можем да не говорим за одухотворената материя, за тази цялост, която еманира и която създава около себе си великата аура – аура, която е знание с вибрация, защото или намагнетизира някакво поле, или отнема някакви отрицания и в своята лаборатория ги нихилира. Това е да може да работите с целия Себе си. Оттук е и голямата идея на Себепознанието.

Из „Развитие и спасение“, списание „Нур“, бр. 2/2007