Духовност, душевност, етика

Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема „Духовност, душевност, етика“, изнесено на 8 юни 1995 г. в гр. Хасково.

Повече можете да прочетете в публикацията „Еволюира ли моралът“, както и в студията „Духовност, душевност, етика“ в сп. „Нур“, бр. 2/2016