Благодарността няма възраст

Благодарността е прилив – храна на еволюцията!

Учението на Мъдростта се нуждае и има зрялата потреба да се попита: Защо не се е благодарило на Сътворителя и защо едва сега, във Вълната на Мъдростта, идва тази потреба? И аз много отривисто и открито го казвам – защото сега имате събудено Знание, а не морални задължения! Моралното задължение е на Църквата, не мое – не е и на Учението. Но мостникът между йерархията на Добродетелта и светлината на Знанието е най-трудният преход за човека!

Няма по-голяма необходимост в Учението Път на Мъдростта от изразената благодарност. Тогава именно идва единство между Кундалини и фатума. Но за благодарността не може да се каже, че има младежка или друга възраст – тя е безвъзрастна. Не може както при детската възраст в човека, която не определя, а по-скоро се води от законите на преражданията и потребите той да стане божествен, да кажем: това е детска възраст! Не, вътрешната му плът, идеята за благодарността, събудените вибрации или еманации на Кундалини – те нямат възраст. Кундалини не е раснал от дете, Кундалини е Диханието на Бога у нас – той ни предопределя за човек и ни отваря Пътя за Божество! А безспорно потребата на реализацията на човека в Бога е еволюционна. Но благодарността, както и Кундалини, възраст нямат!

Така че, когато искаме да говорим за тези неща, трябва да ги разделим на метафизичната им и на приложно-дълговата им предназначеност. В Откровението вие ще намерите признателността. Но този тайнствен израз „Химн на благодарността“, няма да го откриете в свещените книги. Ще намерите благодарността само като измолително-наказателно поведение за грях и, разбира се, молитвено преклонение.

И може би тук беше дързостта ми, преди десетина години, когато с официално писмо поискахме пред Организацията на обединените нации да се махне понятието „анатема“ – проклятие. Анатемата е обратният израз на благодарността! И понеже именно е кражба от енергията на Химна на благодарността, събудената ми потреба поиска от съответния институт да се премахне това проклятие.

Из „Химн на Благодарността“, сп. „Нур“, бр. 3/2008

Събор на Мъдростта 2018

На 28 юли 2018 г., събота, от 12:30 ч. в Музея на Съединението в гр. Пловдив ще бъде открит тазгодишният Събор на Мъдростта. Той ще продължи до 3 август с шестдневен семинар в хотел „Преспа“, Курортен комплекс „Пампорово“. Съборите на Мъдростта се провеждат ежегодно от 1991 г. насам, по идея на Ваклуш Толев. Неговото Учение Път на Мъдростта като мироглед е в основата на организираните семинарни беседи и дискусии.

Хора от цялата страна и чужбина се събират, за да изучават идеите, ценностите и културата на Мъдростта. Тази година Съборът е под надслов „Пътят на Кундалини – Доктрината на Живота“. Участниците ще имат възможността да проследят програма от дискусии на теми като: “Доктрината на Живота в Учението Път на Мъдростта”, „Конфликти в еволюцията“ и „Пътят на Кундалини“. В програмата на семинара са предвидени и видеопрожекции на слова на Ваклуш Толев, като: „Пътят на Боготърсенето“, „Бог в човека – борба за истина“, „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена“, „Събожникът – същност на Учението на Мъдростта“, „Битката между мисъл и откровение“, „Мъдростта-предпоставки за нова култура“ и др.

Основен акцент в дискусиите ще бъде темата за Кундалини.

„Кундалини е Диханието на Твореца, вложено в човека – образът на Абсолюта във формата на Змия-Огън. Инволюиращият Кундалини създава система от тела на човека и изгражда подстъпи – седем центъра (чакри) за възземането на човека в обратния път на еволюиращия Кундалини. Пътят на Кундалини е доктрина на Живота!

Първият център (в основата на гръбначния стълб) е седалището на спящия Кундалини, той храни човека с етерно-астрална енергия; Кундалини е оплождащото семе на света.

Вторият център (в слънчевия сплит) разпределя астрална енергия и в него се събужда проектираната в човека божественост; Кундалини е еманация на Същността.

Третият център (в далака) захранва с топлина и в него се събужда Светлината като вътрешна потреба; Огънят на Кундалини е всепроникващ като вибрация.

Четвъртият център (в сърцето) е изворът на интуицията и в него се събужда Мировото съзнание в човека; Кундалини носи целокупния Живот.

Петият център (в гърлото) е на яснослушането и в него се събужда Мирово знание; Кундалини слиза от Незнайността, за да създаде Знайност.

Шестият център (в хипофизата) е на ясновиждането – Третото око – и в него се събужда Мировата съвест; Кундалини е Всеобединителната сила.

Седмият център (в епифизата) е Хилядолистникът и в него се събужда Всемирното съзнание; Кундалини е образът на Нищото, Което е във всичкото!

Кундалини е Безпричинната Причина в човека!“

Из книгата на Ваклуш Толев „Беззаветен Завет

Програмата на Събора на Общество „Път на Мъдростта” може да изтеглите тук.

Кундалини: От Бога до човека и от човека до Бога (дискусия)

На 28.04.2018 г., от 17.00 часа, в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново, ще се проведе дискусия на тема: „Пътят на Кундалини – от Бога до човека и от човека до Бога“. Дискусията е върху лекции и слова на Ваклуш Толев, изнасяни в различни градове на страната.

В дискусията ще вземат участие представители на Школа Път на Мъдростта. Организатор на събитието е сдружение „Общество Път на Мъдростта”.