„Нур“ е Пътят на Мъдростта

Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира Духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог!

Нур не е списание на верски клуб; Нур не е академично списание, в което експериментът доказва; Нур не е и социологическо изследване. Не! Нур е Пътят на Мъдростта!

Нур води и една от най-големите битки – битката срещу страданието и греха. Не можете от човека да отнемете онзи, който бе поискал знания, за да се научи дори да разделя що е добро и зло – това е първичната етика. А камо ли висшата етика за събожника! В света винаги ще има йерархии на възможности. Умът, очите, обикновеното ще ви карат да определяте поведение и да изграждате учение. А къде е прозрението; коя енергия го храни? Енергията на Диханието; събуденият Кундалини!

Ето това са големите проблеми, които Нур поставя пред човечеството. И затова в цялата своя култура прави отричане не, а преценка. Преценка на всички стойности. И тя започва от заглавието му: Няма зло, има нееволюирало добро! Да, има хиляди страници за злото, но никой не го каза така. Както има хиляди страници за материята, но само Един можа да рече: Аз мога да я направя възкръсваща! И цялата материя излезе в признание на вечно послушание пред Духа на Божеството, което беше човек!

Нур е най-голямото предизвикателство в Третото хилядолетие!

Трябва да се смени начинът на усвояването на света. Затова и Учението Път на Мъдростта, което списание Нур представя, не е битие за днес, нито e битие за утре.

Днес и утре Нур се отработва за едно бъдеще, което след хилядолетие трябва да се научи, че е необходимо да се смени с друго бъдеще!

Из „8 години списание Нур“, сп, „Нур“, брой 1/2007

Нур – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта

Списание Нур е скрижала на Небесата!

Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една звезда да направи Небето светло и едно списание, наречено Нур – Светлина, да направи Пътя ви несгрешим под лъчите на тази Светлина. Благодатта на Небето е толкова голяма, защото потребата на Децата на Деня е нов Път, който е една бъдна отговорност. Нур е чаканият младенец на благовестието!

Благодаря на жертва, която е вашето изворно благодатно време – че сте родени тогава, когато не само Небето е озвездено, но и душевностите на пътниците – Деца на Деня, имат своя определен връх – събожници! В списание Нур двубоят между Диханието и еволюцията определя отношението събожници!

Нур не преповтаря само посвещенията на излизане от ковчега на Изида, които Египет остави, а дава една нова знайност, че Мъдростта е Пътят на бъдещето и че идеята за Възкресението трябва да се освободи от това, което само добродетелите извеждат. Нурпредоставя Знанието срещу Добродетелта! Знанието като вътрешно откровение и Самокръщението в собствената ни гробница ще позволят на човечеството свободна мисъл и овладяна материя. Нур дава възкресението, че човекът е един бог в развитие!Човекът може и да куца, но когато има една достойна предназначеност и знание за посвещение, той ходи Път. Затова Учението кръстих Път на Мъдростта!

Мъдростта е осъществена Любов, реализирана Светлина! Затова Нур винаги е имало – като лист на Логоса. Нур първом съществува като скрижала на това, което наричам Небеса, а след това като чтимо списание. Ето защо Нур е безпощадно заради Истината и отговорно пред Свободата!

Тайната на Нур е Небето!

Списание Нур трябва да обслужи голямата теза – доктрината на Мъдростта в йерархията на доктрините на Духовните вълни. Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта в Третото хилядолетие! То е не само път, не само и олтар, то е битие – евхаристийният съд на Новата доктрина!

Това дава списание Нур – битие на Мъдростта, Мъдрост, донесена чрез душата на един Пратеник. Списание Нур е азбуката на Учението на Духовната вълна на Мъдростта! То е съвместимост между знание и откровение!

Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие!

Ето защо, когато правя характеристики, казвам, че това списание е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Същността на Нур е битие на Духовната вълна на Мъдростта. Неговите страници по-скоро стават скрижали, отколкото страници на книга. Скрижали в смисъл, че в тях са вгърнати енергиите на Мъдростта, с нейните нравствени достояния и идейни концепции, с нейното право на усвояване на едно ново Учение.

Не можем да кажем, че списанието е насочено към определено общество. Но то безспорно се роди като потреба на Обществото Път на Мъдростта. Тогава, когато едно общество иска да има трапеза на Мъдростта, безспорно ще трябва да се обърне към списание Нур; тогава, когато отделният пилигрим, който е тръгнал да търси посветеност, го срещне в своя път или в лицето на един от тези, които наричам Деца на Деня, той също така спокойно и свободно може да седне на тази трапеза. На нея Нур сложи една нова метафизика, една доктрина на културите в идеята на Духовните вълни, сложи една нова нравствена повеля – няма зло, има нееволюирало добро; една особена изповед – че Божията човечност трябва да бъде изведена и да се срещне със събудената Човешка божественост… Това е голямата трапеза на Учението Път на Мъдростта, а списанието стана негова настолност.

Нур е букварът на бъдещето

Из списание „Нур“, юбилеен брой 2013

Прочети повече за списание „Нур“

„Нур“ – букварът на бъдещето

Чoвекът е много по-богат от видимото и той има да се освобождава от отживени богове. Бог досега е търсен само вън от човека, но Учението Път на Мъдростта ражда идеята, че Той е в Книгата на Живота вътре у нас. Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог! То се роди от потребата за знания, които липсват не толкова в културата на човечеството, а в душевността. Окултното знание с неговата позитивна изразност, наречена религии на посветените, отлиства страници от великата Книга на Живота, която Христос разкрива в Своето Откровение. Защото само Той има посвещението да счупи печатите – седемте печата на тази велика тайна.

Нур не е търсене на ума, не е и само интуиция или пък тайни, които окултните учения са давали. Тези учения, разбира се, са били отричани, защото са пречели на институциите и утре ще видите как институциите пак се възправят. Ще се възправят, докато имат непримирение с културата на Духа; докато имат още потребата на това, което плътта иска, както и необходимостта от забавления, които чувственият свят налага. Затова ще видим унижена плът и демонстрирана еротика всеки ден, ще ги видим дори в културните институти…

Не можем да кажем, че списанието е насочено към определено общество. Но то безспорно се роди като потреба на Обществото Път на Мъдростта. Тогава, когато едно общество иска да има трапеза на Мъдростта, безспорно ще трябва да се обърне към списание Нур; тогава, когато отделният пилигрим, който е тръгнал да търси посветеност, го срещне в своя път или в лицето на един от тези, които наричам Деца на Деня, той също така спокойно и свободно може да седне на тази трапеза.

На нея Нур сложи една нова метафизика, една доктрина на културите в идеята на Духовните вълни, сложи една нова нравствена повеля –

няма зло, има нееволюирало добро;

една особена изповед – че Божията човечност трябва да бъде изведена и да се срещне със събудената Човешка божественост… Това е голямата трапеза на Учението Път на Мъдростта, а списанието стана негова настолност.

Из „Нур свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта„, сп. „Нур“, бр. 2013 – юбилеен