Мъдростта – себенадмога над сън, хляб и пол

Слово на Ваклуш Толев, изнесено на 12 март 1999 г., в Дом на техниката, гр. София.

Pin It on Pinterest