За хармонията на храненето

Вегетарианството, минаващо под рубриките за защита на животните и неубиването, има повече етичен характер, отколкото вътрешна ценност. Същността е да не се внесе в организма отрицателна вибрация и най-вече вибрацията на страх! Астралната вибрация, която остава в плътта на животното, нито се вари, нито се пече, защото тя не е елемент на разложение във физиката. Следователно когато поемате месо, вибрацията нарушава хармонията ви. Човек трябва да разбере хармонията на храненето!

Едни ядат, други се хранят, трети се хармонизират!

Безспорно ще дойде и до положението, когато директно ще си взема енергията, която сега извлича от продуктите. Апостол Павел го казва преди две хиляди години: Ще дойде време, когато храната няма да бъде нужна за стомаха и стомахът за храната. Това не е блян, но не е и сега време за опити. Никой не бива да мисли: „Минаха две хиляди години и стомахът вече не ми е нужен.“ Не още!

Из тълкувания на Агни Йога, сп. „Нур“, бр. 1 от 1997 г.

Ваклуш Толев, портрет

Ваклуш Толев, портрет, 18 март 1999 г.