Благовещението е един голям празник – празникът на тържеството на Духа над материята, която можа да бъде така добре осенена и толкова много одухотворена, че да създаде онова, което по-късно нарекоха Син Човечески и Син Божий.

Дева Мария отреагира, когато й казват „Благословена си ти между жените… Ти ще зачнеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш с името Иисус. – Как ще бъде това…?“. Вижте колко естествено отреагира будността на знанието, което е плод на очи, плод на ум, на наука. А тогава са вярвали в Сътворението на света – че е Божий (както и ние вярваме). Ама когато едно зачеване стане от нищото, както Бог казва: “Да се сътворят живи души”, не можем да си го представим. И се вмъква вътре това, че и Дева Мария (после вече наречена Богородица) ще отреагира естествено, човешки, с разумност, макар и с просветление: Как ще стане това, когато не познавам мъж? Това е реакция на обикновения човек, на ума, но и реакция на светостта…

Повече можете да прочетете в темата “Материя, енергия, мироздание” в списание НУР, бр. 1 от 2014 г.