Школа

Знанието е тайната на Културата на Мъдростта!

През годините, привлечени от личността и идеите, около Ваклуш Толев започват да се събират приятели, слушатели и последователи. През 1991 г. той е поканен в Пловдивския и Софийския университет да чете лекции по история на религиите, по-късно започва да изнася слова и беседи в различни научни и културни центрове в цялата страна. Така се създава Школата Път на Мъдростта.

Предназначението на Школата на Мъдростта е мироглед за одухотворяване на материята и за йерархия на Духовните вълни!

В Школата Ваклуш Толев и неговите ученици разглеждат световните религии, езотеричните школи и мистични учения, лъчите на еволюцията, тълкуват параграфи от Евангелието и „Агни йога“, и др. Там се поставят на обсъждане достиженията на цялата световна култура и се прави преценка на тяхната духовна стойност, за да се стигне до това, което Ваклуш Толев нарича “отговорна преценка на забравата” и “свобода от минало” – да се освободи пътят на новото учение.

Учението на Мъдростта воюва за бъдеще, дава Път в настоящето и иска свобода от миналото.

Всички лекции на Ваклуш Толев се записват и от 1993 г. се публикуват под формата на авторско списание, наречено от него “Нур” – негаснеща, нетленна светлина. Списание “Нур” е своеобразен учебник на Школата и пътеводител за всеки, който е поел по Пътя на Мъдростта.

Нур е букварът на бъдещето!

Покрай срещите на Школата и започналата активна издателска дейност, постепенно около Ваклуш Толев се обособява кръг от последователи, първоначално наречен „Форум за духовна култура“, който след 1999 г. прераства в „Общество Път на Мъдростта“.

Регистрирано по ЗЮЛНЦ, „Общество Път на Мъдростта“ е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение с идеална цел. То има 3 основни задачи:

  1. Усвояване и разпространяване на Мъдростта като нова Духовна вълна, потреба на Третото хилядолетие;
  2. Изучаване на водещи принципи в духовно-културната еволюция на човечеството;
  3. Извеждане на духовния потенциал на нацията чрез динамизиране същността на културно-историческото битие на България.

Сдружението развива многостранна дейност, изразена в ежегодно организирани лектории, школи и тържества; в семинари, международни и национални симпозиуми, конференции и кръгли маси по проблемите на културата и духовността. То присъства трайно в медиите със статии, интервюта, исторически филми и др.

Сдружението организира регулярно инициативи в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Сливен, Добрич, Шумен, Видин, Ловеч.

През 2000 г. в гр. Пловдив е открит и първият Дом на Мъдростта – образователно и културното средище на Учението Път на Мъдростта. Ваклуш Толев го характеризира като „академия на знанието” и „първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди”. По-късно към него е създадена библиотека „Слово” за литература на езотерична, философска и богословска тематика. В гр. Пловдив ежегодно се провеждат т.нар. Дни на Дома на Мъдростта (20-22 декември), които включват беседи, дискусии, видеопрожекции, фотоизложби и др. Първи ноември, Денят на народните будители, се чества и като Ден на Дома на Мъдростта.