Знакът на Мъдростта

Всяка Духовна вълна има своя всемирен символен знак, сакрално вложен като предречена същност от Бога! Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта е горната част на християнския кръст с вписана в него Змията – символ на Мъдростта.

Триъгълникът на Мъдростта символизира осъществената от Кръста победа на Духа над Материята. Пътят вече не е Голготски, а Божествен. Триъгълникът е предвечен носител на Светата Троица в Нейната единосъщност и изповедание; символ на Боготворчеството – безначално и безкрайно.

Символният знак на Мъдростта изразява Полярността на Времето и Единството!