Афоризмът „Знаещият е повече от безгрешния“ ще е мотото на новото списание „Път на Мъдростта“, което ще се издава от Сдружение „Общество Път на Мъдростта“. За разлика от авторското списание „Нур“ на Ваклуш Толев, то ще съдържа материали, свързани с Учението Път на Мъдростта, от различни автори и ще отразява събития от живота на сдружението.

Списанието ще се издава на книжен носител, но ще е достъпно и онлайн.

Първи брой на списанието е посветен на една от най-фундаменталните идеи на Учителя Ваклуш – Доктрината за йерархия на Духовните вълни. Тя е един нов поглед върху йерархията и единството на различните Учения, религии и култури в еволюцията на човечеството – както в личен и социален, така и в метафизичен план. Една хронология на Космичния и човешкия Дух…

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога! Те са скàлата в Пътя на човека – от Сътворението до Съсътворителството.

Очаквайте във фейсбук профила „Път на Мъдростта“ публикациите на кратки тълкувания върху определени енигми – афоризми. Освен на български тълкуванията ще бъдат публикувани на английски и руски език.

Списанието има за задача заедно да направим Мъдростта живот.

Редакцията на списание „Път на Мъдростта“